PK

Ruzne souboje s mymi postavami bez andela:

Update: Kdysi to mozna byla docela sranda ale ted uz tam hrajou tak 3 lidi a z toho 2 pouzivaj neschvaleny nebo bugly eq.

Hellboy

Status

http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Aernor_001.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Aernor_002.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Aernor_003.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Aernor_004.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Aernor_005.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Altaqua_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Argaath_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Belas_001.txt Remiza
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Blaine_001.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Blaine_002.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Blaine_003.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Blood_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Bzum_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Drego_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Drego_002.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Drego_003.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Gholem_001.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Heliodor_001.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Heliodor_002.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Hydeo_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Pryrates_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Smooth_001.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Smooth_002.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Smooth_003.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Tomka_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Zarag_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Hellboy_vs_Zizak_001.txt Prohra

Boron

Status

http://www.jarda128.cz/logs/Boron_vs_Aernor_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Boron_vs_Aernor_002.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Boron_vs_Gordon_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Boron_vs_Yeneffer_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Boron_vs_Yeneffer_002.txt Prohra

Stan

Status

http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Azurag_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Azurag_002.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Azurag_003.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Drego_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Morphling_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Morphling_002.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Phyexian_001.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Phyexian_002.txt Remiza
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Thamardon_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Thamardon_002.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Yeneffer_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Yeneffer_002.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Yeneffer_003.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Zarag_001.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Zarag_002.txt Prohra
http://www.jarda128.cz/logs/Stan_vs_Zizak_001.txt Prohra

Mondain

Status

http://www.jarda128.cz/logs/Mondain_vs_Diablo_001.txt Vitezstvi
http://www.jarda128.cz/logs/Mondain_vs_Skirnir_001.txt Vitezstvi

Fun

Zabavne nebo kuriozni logs :
http://www.jarda128.cz/logs/undead.txt predimenzovany najezd nemrtvych
http://www.jarda128.cz/logs/mabdeni.txt Prvni najezd na mabdeny mabdens
http://www.jarda128.cz/logs/mabdeni2.txt Druhy najezd na mabdeny
http://www.jarda128.cz/logs/vadhagh_champion.txt Destroy vadhagh championovi
http://www.jarda128.cz/logs/theodor.txt Destroy Theodorovi
http://www.jarda128.cz/logs/LTKing.txt LT King na jedno kolo